Tijdschrift voor vaktherapie
Column
Redactioneel
Eindcorrectie tijdschrift

Tijdschrift voor vaktherapie

Na een korte onderbreking ben ik sinds 2018 opnieuw verbonden aan de FVB als hoofdredacteur voor het Tijdschrift voor vaktherapie.