Algemeen

Als tekstschrijver/redacteur werk ik voor verschillende opdrachtgevers.

Sinds het afronden van de opleiding tot Bureauredacteur (VOB, Utrecht) corrigeer en redigeer ik kinder- en jeugdliteratuur. Daarnaast schrijf ik teksten in opdracht en schreef ik tot begin 2013 voor Biblion lessuggesties bij kinderboeken. 'Leesgoed', voorheen 'Boekidee' (Biblion) is helaas opgehouden te bestaan.

Sinds maart 2013 werk ik als redactioneel medewerker mee aan het Tijdschrift voor vaktherapie, nieuwsbrieven van FVB, NVBT, ZGVT en het jaarverslag; uitingen van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Enkele opdrachtgevers

Uitgeverij Van Goor, uitgeverij Biblion, uitgeverij Lannoo, the House of books, Noordhoff uitgevers, GGz Drenthe.

Publicaties

Interviews en artikelen zijn onder andere gepubliceerd in Perspectief, Opzij en Margriet. Gedichten werden gepubliceerd in Okki en Taptoe.

Nieuw

Onder dit kopje plaats ik met regelmaat (nieuwe) teksten; gepubliceerd in het Tijdschrift voor vaktherapie, op intranet (VNN) of LinkedIn.