Angélique
beeldend kunstenaar, redacteur en vaktherapeut beeldend
In musea heb ik altijd de neiging om even te voelen hoe dik de verf op het paneel zit, hoe koud het stenen beeld is, of je de olieverf kunt ruiken.
Kunst moet je beleven.

Beeldend kunstenaar
Autonoom maak ik beelden en schilderijen; in het verleden zo nu en dan een boek. Ik geef workshops in het onderwijs, waarin beeldend werken een middel is om te ervaren, indrukken te verwerken en iets te leren.

Redacteur
Als redacteur redigeer en corrigeer ik teksten. Ook schrijf ik in opdracht korte informatieve teksten gerelateerd aan onderwijs of hulpverlening.

Enkele opdrachtgevers: FVB (federatie vaktherapeutische beroepen), Teleac, Noordhoff uitgevers, Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, uitgeverij Van Goor, Biblion uitgevers, GGz Drenthe.

Vaktherapie - beeldend
Na mijn opleidingsjaar in GGz Assen, werkte ik ruim 2,5 jaar als co-therapeut in gezinskliniek De Borch (VNN). Sinds 2015 werk ik voor Fact VNN. Incidenteel bied ik individuele vaktherapie, ook bekend onder de naam creatieve therapie.

Beeldende middelen, materialen en werkvormen worden ingezet voor het:
-
verbeelden van ervaringen, met als doel (1) het ontwikkelen van een nieuwe of extra vorm van communicatie, (2) het geven van betekenis aan een verbeelde ervaring, waardoor een ander standpunt kan worden ingenomen en de ervaring niet langer beleefd hoeft te worden als hindernis of beperking.
- oefenen van (nieuwe) vaardigheden, met als doel het uitbreiden van mogelijkheden om beperkingen te leren hanteren.
- (opnieuw) opdoen van zintuigelijke waarnemingen, met als doel deze opnieuw van betekenis te voorzien waardoor beperkingen als minder lastig kunnen worden ervaren.

Doel van de therapie is om in enkele bijeenkomsten in contact te komen met mogelijkheden op herstel, naast eventueel bestaande beperkingen. Er wordt gewerkt met een vooraf opgesteld plan waarop in de laatste bijeenkomst wordt teruggeblikt.

Ook het schrijven of verbeelden van uw levensverhaal kan door mij worden begeleid.


E-mail