Angélique

beeldend kunstenaar, redacteur en vaktherapeut beeldend

In musea heb ik altijd de neiging om even te voelen hoe dik de verf op het paneel zit, hoe koud het stenen beeld is, of je de olieverf kunt ruiken. Kunst moet je beleven.


Beeldend kunstenaar

Autonoom maak ik beelden en schilderijen; in het verleden zo nu en dan een boek. Ik geef workshops in het onderwijs, waarin beeldend werken een middel is om te ervaren, indrukken te verwerken en iets te leren.


Redacteur

Als redacteur redigeer en corrigeer ik teksten. Ook schrijf ik in opdracht korte informatieve teksten gerelateerd aan onderwijs of hulpverlening.


Vaktherapie - beeldend

Na mijn opleidingsjaar in GGz Assen, werkte ik ruim 2,5 jaar als co-therapeut in gezinskliniek De Borch (VNN). Sinds 2015 ben ik in dienst van VNN waar ik onder andere beeldende therapie geef; ook bekend als vaktherapie beeldend.

Een cliënt vatte beeldende therapie eens alsvolgt samen:
“Beeldende therapie is niets anders dan in beweging komen, beleven en betekenis geven. Nou, dat was het wel zo ongeveer.” Ik vond het een groot compliment aan het vakgebied.

Hieronder een beknopte toelichting:
- in beweging komen is niets anders dan breken (ook wel slopen), bouwen (maken of creëren) en bedenken (liefst in de vorm van een schets). Uiteraard met beeldende middelen, materialen en technieken.
- beleven, doe je met je zintuigen. Kijken, voelen, luisteren, ruiken en heel soms proeven. Wat heb ik eigenlijk gemaakt? Wat heb ik daaraan beleefd?
- betekenis geven: vanuit welk perspectief wil ik dit maaksel zien? Hoe ga ik dit vanaf hier onthouden of verwerken in mijn leven? Of, om het beeldend te houden: Hoe zou ik dit maaksel het liefst op de foto willen zetten?

Doel van de therapie is om in enkele bijeenkomsten in contact te komen met mogelijkheden tot herstel, naast eventueel bestaande beperkingen. We werken met een vooraf opgesteld plan waarop in de laatste bijeenkomst wordt teruggeblikt.

Ook het schrijven of verbeelden van het levensverhaal hoort tot de mogelijkheden.